Operacje na partycjach

Poniżej prezentujemy poradnik dotyczący podstawowych operacji na partycjach

Operacje na partycjach.

1. Startujemy komputer z płyty z oprogramowaniem Acronis Rescue Media.

Pojawi się nam główne okno programu:

Partycjonowanie1.jpg

2. Wybieramy "Acronis Disk Director Full version (recommended)".

Program przez chwilę ładuje pliki w zależności od sprzętu i ukazuje nam:

Partycjonowanie2.JPG

3.Wybieramy "Manual Mode" i klikamy OK.

 

Funkcje zawarte w programie Acronis Disk Director Suite:

Partycjonowanie3.JPG

Create Partition - utwórz partycję

Increase Free Space - zwiększ wolne miejsce

Copy Partition - kopiuj partycję

Recover Partition - odzyskaj partycję

Copy - kopiuj

Move - przesuń

Resize -zmień rozmiar

Change Label - zmień etykietę

Format - sformatuj

Delete - usuń

Split - podziel

Merge - połącz partycje

Explore - exploruj

Proporties -właściwości

Convert -konwertuj

Hide - ukryj

Change Cluster Size - zmień rozmiar klastra

Change type - zmień typ

Edit - edytuj

 

Tworzenie partycji.

1. Na miejsce nieprzydzielone oznaczone jako "Unallocated" klikamy prawym przyciskiem myszy lub po lewej stronie z menu wybieramy Create Partition.

2. W miejscu Partition label możemy wpisać etykietę naszej partycji. W File system ustawiamy system plików jaki będzie miała mieć nasza partycja (w naszym przypadku jest to NTFS). W polu Create as mamy do wyboru dwie możliwości: Logical Partition (partycja logiczna) oraz Primary Partition (partycja podstawowa). Poniżej ustalamy rozmiar partycji w MB.

Unallocated space before - nieprzydzielone miejsce przed partycja.

Partition size - rozmiar partycji.

Unallocated space after - nieprzydzielone miejsce za partycją.

Partycjonowanie4.jpg

Po ustaleniu rozmiaru partycji klikamy OK.

 

Ustawianie partycji jako aktywnej.

Zaznaczamy partycję, którą chcemy ustawić jako aktywną (musi to być partycja podstawowa) po czym w górnym menu lub klikając prawym przyciskiem myszy klikamy na Disk> Advanced> Set Active> OK. W kolumnie Flags pojawi się nam napis Pri, Act.

Partycjonowanie5.jpg

 

Zmiana rozmiaru partycji.

1. Pomniejszamy lub usuwamy partycję, z której wolną przestrzeń chcemy przydzielić do innej partycji: Prawy przycisk myszy> Delete (jeśli chcemy ją usunąć) bądź Resize. Wpisujemy rozmiar partycji jaki ma być po zmianach. Domyślnie wolna przestrzeń powstaje za partycją. Jeśli chcemy to miejsce przydzielić do partycji, która znajduje się przed obecną musimy przesunąć obecną partycję w prawo i klikamy OK.

Partycjonowanie6.jpg

Na partycję, która ma zostać powiększona klikamy prawym przyciskiem myszy na Resize po czym zmieniamy jej rozmiar (wpisując odpowiednie liczby, bądź rozciągając obecną partycję).

Partycjonowanie7.jpg

 

Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto